Strona główna
Kancelaria
Licytacje
Do pobrania
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Przydatne linki
Komornik Sądowy
Anna Kucharska
Do pobrania
          Warunkiem wszczęcia i przeprowadzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego jest:
  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
  • dostarczenie wypełnionego wniosku egzekucyjnego
          Oferujemy Państwu do pobrania wzory dokumentów pomocne w postępowaniu egzekucyjnym:
 

wniosek egzekucyjny

skarga na czynność komornika

oświadczenie o wyborze komornika


 
Strona głównaKancelariaLicytacjeDo pobraniaElektroniczne Postępowanie UpominawczePrzydatne linki